Tájékoztató személyes díjbeszedésről

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjtartozások minimalizálása, valamint a lakossági terhek csökkentése érdekében az NHKV Zrt. személyes díjbeszedőket alkalmaz. Az NHKV Zrt. – mint a díj jogosultja, illetve a hátralékok kezelését végző szervezet – közbeszerzési eljárást folytatott le, és 2018. január 1. napjától a Közszolgáltatási Díjbeszedő Konzorciumot [Konzorcium vezetője: Díjbeszedő Holding Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 107-109), konzorcium tagja: PEPP AND CARS Kft. (4233 Balkány, Kállói út 2. A. ép)] személyes ügyfélszolgálati, illetve a díjhátralékok beszedésével összefüggő feladatok ellátásával bízta meg.

Ennek révén lehetőség nyílik a díjbeszedőknél az esetleges számlatartozások befizetésére. Ezzel az NHKV Zrt. a díjfizetési kötelezettség elmulasztásából adódó kellemetlenségeket kívánja minimalizálni, illetve a díjtartozások rendezését megkönnyíteni, így az NHKV Zrt. a 2016-2017. évi teljesítés alapján felhalmozott tartozásokra késedelmi kamatot nem számít fel.

A díjbeszedést végző munkatársak minden esetben fényképes igazolvánnyal igazolják kilétüket, a személyes felkeresés során az NHKV Zrt. által előállított, a kiegyenlítetlen számlával mindenben megegyező „Beszedési értesítő” alapján jogosultak készpénzben, a számla teljes összegének átvételére – részteljesítésre ez alkalommal nincs mód. A díjbeszedő a készpénz átvételét a Beszedési értesítőn aláírásával igazolja, amelyet az ingatlanhasználó részére ad át.

Amennyiben a személyes felkeresés alkalmával a díjbeszedő nem találja a megadott címen az ingatlanhasználót, úgy értesíti az újabb látogatás időpontjáról, amelynek során ismét lehetőség nyílik a díjfizetésre.

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a folyószámlájuk egyenlegéről az ügyfélszolgálatunkon személyesen tájékoztatást kérhetnek, illetve díjtartozásaikat itt is rendezhetik. A befizetésekről átvételi elismervényt állítunk ki, ebből egy példány az Ügyfelet illeti. Ebben az esetben lehetőség nyílik több részletben is rendezni a számlatartozást, viszont ekkor nem garantálható, hogy a fennmaradó hátralékot a későbbiekben nem terheli majd késedelmi kamat.

Az ügyfélszolgálatunkon történő díjfizetést abban az esetben javasoljuk, ha a díjbeszedő személyét Ön nem tudja hitelt érdemlően beazonosítani, vagy az otthonában nem kívánja a pénzügyeit rendezni, esetleg Ön bizalmatlan a díjbeszedőkkel, a fizetés e formájával.

Felhívjuk a Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díja adók módjára behajtható köztartozásnak minősül.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az adat-bejelentési, adatváltozás-bejelentési kötelezettségüknek a honlapunkon is megtalálható formanyomtatványok kitöltésével tegyenek eleget, mert csak így garantálható, hogy a szükséges adatokat, alátámasztó dokumentumokat a részünkre hiánytalanul megadják. Amennyiben a közszolgáltatás igénybevételével kapcsolatos változásokat a díjbeszedőkön keresztül kívánják intézni, akkor a kitöltött formanyomtatványt a díjbeszedő részére szíveskedjenek átadni.

Kérjük és köszönjük együttműködését:
MTKSZ Nonprofit Kft. Ügyfélszolgálat

Vélemény, hozzászólás?