Számlázási információ

Tisztelt Ügyfelünk!

A jogszabályi változások miatt 2016.04.01-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás díját az NHKV Zrt. szedi be. 2016-ban még társaságunk az NHKV Zrt. nevében és helyett egy bérszámlázási megállapodás keretében állította elő a számlákat; a 2017. január 1-t követően végzett szolgáltatásra viszont már az NHKV Zrt. saját maga állítja ki az Ügyfelek részére a közszolgáltatási díjszámlát. Ehhez a közszolgáltatók az NHKV Zrt. részére adatot szolgáltatnak, amely adatok feldolgozása és számlába állítása többszörös egyeztetést és informatikai fejlesztést igényel.

Fentiek miatt 2017. évi időszakra Ön még nem kapott az NHKV Zrt-től a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra vonatkozó számlát. A 2017. I. negyedéves csekkeket várhatóan június-július hónapban kézbesítik, amelyek semmilyen többlet költséget nem tartalmaznak majd, annak befizetésére a korábbiak szerinti időszak (15 nap) áll az Ügyfeleink rendelkezésére.

Az eddigi havi számlázási gyakoriságok megszűnnek, a nem természetes személy ingatlanhasználókkal megkötött Szolgáltatási szerződések erre vonatkozó része jogszabályváltozás miatt hatálytalanná válik.

A szolgáltatás ellátását társaságunk továbbra is a már megszokott rend szerint teljesíti.

Köszönöm szíves türelmét és megértését, tisztelettel:

MTKSZ Nonprofit Kft.

Krajczár Ibolya
ügyvezető

Vélemény, hozzászólás?

Megszakítás