Panaszkezelés

Panaszkezelés

Panaszként kezeljük: a társaságunk bármely tevékenységével, vagy ahhoz kapcsolódóan felmerült elégedetlenséget, kifogást, sérelmet, amelyet személyesen, vagy szóban, vagy írásban a sértett vagy meghatalmazott képviselője az alábbi benyújtási módok valamelyikén a társaságunkkal közöl, és a panasz benyújtója, tárgya egyértelműen azonosítható.

Nem minősül panasznak, ha:

 • az ügyfél információt, állásfoglalást, véleményt, tájékoztatást kér a társaságunktól, illetve olyan bejelentést tesz, amelyre az ügyintézőnk azonnal olyan választ ad, amelyet az ügyfél már tovább nem kifogásol;
 • a bejelentés benyújtója nem azonosítható;
 • a bejelentés tárgya nem a társaságunk szolgáltatásával, tevékenységével kapcsolatos, vagy nem azonosítható;
 • egy korábbival azonos tartalmú, a korábbi bejelentéshez plusz információt nem tartalmazó bejelentést korábban már érdemben megválaszoltuk, és ugyanazon ügyféltől érkezik.

Panaszok benyújtásának módja:

 • személyesen a Marcali, Dózsa György utca 1. szám alatti ügyfélszolgálati irodánkban;
 • telefonon, a 85 630 290 hangrögzítéses vonalunkon;
 • e-mailen, az ugyfelszolgalat@mtksz.hu, vagy info@mtksz.hu elérhetőségeken;
 • papír alapon: postai úton, vagy az ügyfélszolgálatunk bejáratánál kihelyezett postaládába bedobva.

Panaszkezelés helye:

Székhelyünk és ügyfélszolgálatunk;
elérhetősége: 8700 Marcali, Dózsa György u. 1.

Panasz beérkezésének időpontja:

 • személyes bejelentés esetén – amikor ügyintézésünkkel az ügyfél a helyszínen nem elégedett – az F01/E10-01 Reklamációs lap (jegyzőkönyv) felvételének dátuma, időpontja.
 • telefonos bejelentés esetén, amikor a telefonbeszélgetés alapján az ügyfél a válaszunkkal nem elégedett, a rögzített beszélgetés dátuma időpontja.
 • e-mailen történő bejelentés esetén az a dátum és időpont, amikor az elektronikus üzenet az ugyfelszolgalat@mtksz.hu vagy az info@mtksz.hu elérhetőségünkre beérkezik.
 • papír alapú bejelentés esetén az SZ07-01 számú szabályzatban rögzített folyamat szerint a Bejövő levelek iktatása táblázatban és a beadványon megjelölt érkeztetési dátum.

Panasz megválaszolásának határideje:

 • a fogyasztóvédelemről szóló 2017. évi CLV. tv. 17/B § (5) bekezdése szerint legkésőbb a panasz benyújtását követő 15. nap.

Panaszkezelés folyamata:

Társaságunk a panasszal kapcsolatos álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalja, és a fogyasztónak a panasz beérkezését követő tizenöt napon belül megküldi olyan módon/formában, ahogyan a panaszt bejelentették.

Arról a bejelentett panaszról, amelynél a társaságunk által adott válasz az ügyfél számára nem kielégítő – a választ a bejelentő kifogásolja, annak tartalmával, vagy tartalma egy részével nem ért egyet – társaságunk az F01/E10-01 azonosító számú „Reklamációs lap” megnevezésű formanyomtatványon jegyzőkönyvet vesz fel. A formanyomtatványt a panasz benyújtásának módja szerinti kézbesítési formában az ügyfél rendelkezésére bocsátjuk; illetve telefonos bejelentés esetén a bejelentő által megadott kézbesítési formában küldjük meg.


Amennyiben ügyintézésünkkel nem elégedett, Békéltető Testülethez fordulhat:

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.
Telefonszám: (82) 501-000, fax: (82) 501-046
Elnök: Dr. Csapláros Imre
E-mail cím: skik@skik.hu

Társaságunk „Alávetési nyilatkozatot” nem tett, a békéltető testületi eljárásban együttműködünk, de a Békéltető Testület döntését magunkra nézve kötelező érvényűnek nem ismerjük el. A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse.

A békéltető testületek országos listáját, elérhetőségeit ide kattintva találhatja meg.

A békéltető testületek weboldalai itt találhatók.


Fogyasztóvédelmi hatóság

A fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez.

Bővebb információt a hatóság weboldalán talál.

A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei ide kattintva megtalálhatóak.


Fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetőségei:

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület
http://www.ofe.hu

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos szövetsége
www.feosz.hu

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete
http://www.fome.hu

Európai Fogyasztói Központ
http://www.magyarefk.hu/
www.efk.hu

 

Megszakítás