Rendszertanúsítványok
  • MSZ_EN_ISO_9001-2009_HUN
  • MSZ_EN_ISO_9001-2009_ENG
  • MSZ_EN_ISO_14001-2005_HUN
  • MSZ_EN_ISO_14001-2005_ENG
Letölthető dokumentumok

Vállalati politika
2015-től

Alkalmazott
jogszabályok

Komposztálás
otthon

Cégismertető

A Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. május 17-én alakult azzal a célkitűzéssel, hogy Marcaliban és a környező településeken a köztisztasági szolgáltatást önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozás végezze.
Létrehozását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény hatályba lépése, valamint a kapcsolódó alárendelt jogszabályok előírásai indokolták. További célként a stabil, hosszú távú, költséghatékony hulladékgazdálkodás megvalósítása, a szolgáltatás színvonalának folyamatos fejlesztése, illetve a Mecsek Dráva Önkormányzati Társulás keretében kialakított hulladékgazdálkodási rendszerhez való szerves kapcsolódás fogalmazódott meg a tulajdonosi képviselet részéről.
A társaság nonprofit szervezetként jött létre a Marcali Városi Önkormányzat tulajdonában. A cég bejegyzése 2013. május 29-én megtörtént. Több település már az előkészületi szakaszban jelezte csatlakozási szándékát. A többtagú társaság az alakuló taggyűlését 2013. július 3-án tartotta, amelyen 26 település különböző tulajdoni hányaddal csatlakozott a társasághoz, majd 2013. december 16-án újabb négy település lépett be tulajdonosként a Kft-be, 2014.11.26-án újabb két település vásárolt törzsbetétet a cégben.

A Marcali és Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. tulajdonosi köre és a tulajdonosok üzletrészei:

1. Marcali Város Önkormányzata
2. Kéthely Község Önkormányzata
3. Segesd Község Önkormányzata
4. Somogysámson Község Önkormányzata
5. Zalakomár Község Önkormányzata
6. Somogyszentpál Község Önkormányzata
7. Tapsony Község Önkormányzata
8. Kelevíz Község Önkormányzata
9. Somogyzsitfa Község Önkormányzata
10. Libickozma Község Önkormányzata
11. Táska Község Önkormányzata
12. Pusztakovácsi Község Önkormányzata
13. Somogyfajsz Község Önkormányzata
14. Bolhás Község Önkormányzata
15. Csömend Község Önkormányzata
16. Gadány Község Önkormányzata
17. Hosszúvíz Község Önkormányzata
18. Mesztegnyő Község Önkormányzata
19. Nikla Község Önkormányzata
20. Sávoly Község Önkormányzata
21. Somogyszob Község Önkormányzata
22. Szegerdő Község Önkormányzata
23. Vése Község Önkormányzata
24. Csákány Község Önkormányzata
25. Főnyed Község Önkormányzata
26. Nagyszakácsi Község Önkormányzata
27. Nemesdéd Község Önkormányzata
28. Nemesvid Község Önkormányzata
29. Somogysimonyi Község Önkormányzata
30. Szőkedencs Község Önkormányzata
31. Varászló Község Önkormányzata
32. Garabonc Község Önkormányzata
33. Nagyrada Község Önkormányzata

A szükséges engedélyek megszerzését követően a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2014.01.01-től 29 településen (több mint 31.000 lakos, megközelítőleg 13.500 háztartás vonatkozásában) látjuk el az alábbi szolgáltatási területen.
Nyugat-Dunántúl: Zalakomár;
Dél-Dunántúl: Csákány, Főnyed, Nagyszakácsi, Nemesdéd, Nemesvid, Sávoly, Somogysámson, Somogysimonyi, Somogyzsitfa, Szegerdő, Szőkedencs, Tapsony, Varászló, Vése, Csömend, Gadány, Hosszúvíz, Kelevíz, Kéthely, Libickozma, Marcali, Mesztegnyő, Nikla, Pusztakovácsi, Segesd, Somogyfajsz, Somogyszentpál, Táska.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket!